Free Web Site - Free Web Space and Site Hosting - Web Hosting - Internet Store and Ecommerce Solution Provider - High Speed Internet
Search the Web
ฟันน้ำนมและฟันแท้
 
คลินิกทันตกรรมโรงพยาบาลวังน้ำเขียว  
line decor
  HOME  ::โครงสร้างของฟัน :: อวัยวะในปาก :: ฟันน้ำนม & ฟันแท้
line decor
   
 
ฟันน้ำนม( Deciduous teeth )
  ฟันน้ำนม ( Deciduous teeth )

........ฟันน้ำนมจะมีทั้งหมดแค่ 20 ซี่เท่านั้น โดยฟันที่ขึ้นมาซี่แรกในช่องปากจะเป็นฟันหน้าล่าง ขึ้นมาเมื่ออายุประมาณ 6 เดือน ถัดจากนั้นประมาณ 2 เดือนฟันหน้าบนก็จะเริ่มปรากฎขึ้นมาในช่องปาก จนกระทั่งขึ้นครบ 20 ซี่เมื่ออายุประมาณ 2 ขวบ

.........ฟันน้ำนม จะมีลักษณะต่างจากฟันแท้คือ ฟันจะซี่เล็กกว่า และมีสีขาวกว่าฟันแท้ ในเด็กที่มีแต่ฟันน้ำนม จะเห็นได้ว่า ฟันจะมีลักษณะห่างกัน ไม่ชิดกันในแต่ละซี่ อันนี้เป็นลักษณะปกติในฟันน้ำนม เพราะฟันแท้ที่ขึ้นมาแทนจะมีซี่ใหญ่กว่าและ จะทำให้ช่องว่าง พวกนั้นหมดไปเองครับ แต่ถ้าเด็กคนใดมีฟันน้ำนมเรียงชิดกันสวยงาม ก็พยากรณ์ได้ว่า พอโตขึ้นฟันมักจะเก ซ้อนกัน หรือไม่มีที่ขึ้นครับ  อาจจะต้องรับการจัดฟันในภายภาคหน้า

......... หลายๆคนคิดว่าฟันน้ำนมไม่มีรากฟันแท้ที่จริงแล้วฟันน้ำนมมีรากฟันเช่นเดียวกับฟันแท้ครับ แต่ว่าเมื่อฟันแท้กำลังขึ้นมาแทนที่ รากของฟันน้ำนมจะค่อยๆละลายหายไป จนเมื่อรากฟันละลายหายไปจนหมด ฟันก็หลุดออกมาเอง คนทั่วไปจึงเห็นว่าฟันน้ำนมที่หลุดออกมาไม่มีรากครับและก็เลยคิดไปว่ามันไม่มีรากฟันครับ

 

ฟันแท้( Permanent  teeth )

 

  ฟันแท้(Permanent  teeth )

ฟันแท้จะมีทั้งหมด 32 ซี่ ฟันแท้จะขึ้นมาในช่องปากครั้งแรกเมื่อเด็กอายุได้ 6 ขวบ ขอเน้นว่า "เด็ก"นะครับเป็นฟันกรามซี่ที่1ล่างถ้าดูจากในช่องปากจะอยู่หลังจากฟันน้ำนมซี่ในสุดเข้าไป ฟันซี่นี้อยากจะขอให้ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ของเด็กช่วยกันดูแลสักหน่อย เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ผู้ใหญ่ประมาณ 80 % มักคิดว่าฟันซี่นี้เป็นฟันน้ำนม เนื่องจากไม่เห็นมันขึ้นมาแทนที่ฟันซี่ไหนๆในช่องปาก 
แต่ความจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ครับ ฟันแท้สามารถขึ้นมาได้โดยที่ฟันน้ำนมยังอยู่ครบ และฟันที่ขึ้นก่อนเป็นซี่แรกอยู่ข้างในครับ เป็นฟันกราม (ลูกศรชี้ในรูปเป็นฟันแท้) และถ้ามันผุมากๆจนต้องถอนออกไป ก็แปลว่าเด็กคนนี้ต้องได้ใส่ฟันปลอมแน่ๆครับ
 ฟันแท้จะทยอยกันขึ้นและฟันน้ำนมก็จะค่อยๆหลุดร่วงออกไป จนกระทั่งเมื่ออายุ 12-13 ปี ฟันแท้จะขึ้นมา 28 ซี่แล้วครับ ต่อจากนั้นจะไม่มีฟันขึ้นมาใหม่เลย จนอายุประมาณ 18 ปี ฟันแท้ 4 ซี่สุดท้ายซึ่งเป็นฟันกรามซี่ในสุด (ซี่ที่ 3)จะขึ้นมาทักทายคุณในช่องปาก          และเนื่องจากมันเป็นฟันที่ขึ้นมาทีหลังสุด ทำให้มักเกิดปัญหาตามมา คือ มันไม่มีที่จะขึ้นครับ อาจจะขึ้นเอียงๆ หรือนอนตะแคงอยู่ก็เป็นได้ คนส่วนใหญ่รู้จักฟันซี่นี้ว่า ฟันคุดครับ และมักจะถูกถอนออกเพราะไม่มีที่ขึ้น จะกล่าวถึงฟันซี่นี้อีกทีในเรื่องของฟันคุดนะครับ
ในผู้ใหญ่บางคนฟันแท้อาจจะมีไม่ครบ 32 ซี่ ซึ่งพบได้มากในปัจจุบัน ฟันที่หายไปมักจะเป็นฟันกรามซี่ในสุดนี่แหละ สันนิษฐานว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะเกิดจากวิวัฒนาการของมนุษย์ครับ

         

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายทันตสาธารณะสุข โรงพยาบาลวังน้ำเขียวต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370

เบอร์โทรศัพท์ 044-222222 ต่อ 109

ติดต่อผู้จัดทำ tv_love2000@hotmail.com


Webmaster::Som_O